Klövern förvärvar fastighet i Nyköping

2007-09-20

Kontorsfastigheten, som omfattar ca 3 600 kvm, tillträds den 1 oktober 2007. Hyresvärdet uppgår till 3,5 mkr och vid tillträdet är den ekonomiska uthyrningsgraden 100 procent, vilket ger en initial direktavkastning på ca 6,7 procent. Säljare och största hyresgäst är Länsförsäkringar Södermanland.  
 
”Genom förvärvet kompletterar vi vårt befintliga bestånd i Nyköping och får bättre möjligheter att utveckla detta välplacerade kvarter som möter besökaren vid västra infarten till centrala Nyköping”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Mer information om den förvärvade fastigheten finns på Klöverns hemsida under Våra fastigheter/Fastighetsförteckning.
 
Nyköping, 20 september 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,  britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har tio geografiska enheter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 10,8 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 060 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se