Klövern förvärvar fastighet i Mölndal

2012-10-10

Klövern har förvärvat en fastighet i Mölndal strax söder om centrala Göteborg för 490 mkr. Förvärvet sker i bolagsform.

Fastigheten Hästägaren 3 omfattar kontors- och logistiklokaler om cirka 48 000 kvm och utgör KappAhls huvudkontor och centrallager. I samband med förvärvet har ett 15-årigt hyresavtal tecknats. Fastigheten tillträds senast i slutet av november.

”Fastighetsförvärvet i ett av Sveriges absolut starkaste logistiklägen förstärker Klöverns befintliga Göteborgsbestånd på ett mycket bra sätt”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping 10 oktober 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
10 oktober 2012.