Klövern förvärvar fastighet i Malmö

2013-06-04

Klövern har förvärvat och tillträtt kontorsfastigheten Sufflören 4 i Malmö.

Fastigheten ligger intill det expansiva området Hyllie och har en uthyrningsbar yta på drygt 5 100 kvm. Fastigheten är helt uthyrd och den tillträddes 3 juni.

Förvärvspriset är ca 60 mkr.

”Denna fastighet har ett strategiskt läge i Malmö och passar mycket bra in i Klöverns bestånd”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.


Nyköping, 4 juni 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2013. Klöverns aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se, info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2013.