Klövern förvärvar fastighet i Karlstad

2005-08-29

Klövern expanderar i Karlstad genom förvärv av kontorsfastigheten Kanoten 7 för 125 Mkr. Fastigheten omfattar ca 10 000 kvm och säljare är Kungsleden. 
 
”Genom förvärvet av denna moderna fastighet stärker vi vår position på det expansiva Kanikenäset”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Mer information om den förvärvade fastigheten finns på Klöverns hemsida under Våra fastigheter/Fastighetsförteckning.
 
Nyköping, 29 augusti 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se