Klövern förvärvar fastighet i Göteborg

2012-06-13

Klövern AB (publ) har förvärvat en fastighet i Kallebäck teknikpark i Göteborg för 180 mkr. Den moderna fastigheten inrymmer kontor och labb.

Fastigheten, som tillträddes 11 juni, omfattar fyra huskroppar på 2-7 våningar, samtliga byggda på 1990-talet. Totala ytan uppgår till 22 000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd på långa avtal och kommunikationsläget är mycket bra. Fastigheten Kallebäck 17:1 är belägen fem km sydost om centrala Göteborg vid väg 40 och bara 15 minuter från Landvetters flygplats. Säljare är Saab AB (publ).

Fastighetsförvärvet förstärker Klöverns befintliga Göteborgsbestånd och ökar fastighetsportföljen i Göteborg från 61 tkvm till 83 tkvm. Förvärvet har skett i bolagsform.

Nyköping 13 juni 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2012.