Klövern förvärvar fastighet i Frösunda, Stockholm

2012-06-29

Klövern AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva en fastighet i Frösunda, Stockholm, för 510 mkr. Kontorsfastigheten som tillträds den 5 juli förvärvas i bolagsform.
Fastigheten Hilton 3, som utgörs av tre kontorsbyggnader, är uppförda 2003 och omfattar totalt 18 500 kvm varav 17 000 kvm är kontor. Fastigheten har en diversifierad hyresgäststruktur med ett stort antal välkända hyresgäster. Hyresvärdet uppgår till ca 50 mkr. Uthyrningsgraden överstiger 90 procent.
Fastigheten ligger väl positionerad, längs E4:an, på bästa läge i Frösundas kontorsområde.

”Det faktum att fastigheten inte ligger med någon direkt anslutning till Klöverns befintliga fastigheter ser vi i detta fall bara som positivt. Jag gläder mig åt att vi med dessa fina och flexibla fastigheter lyckats etablera oss på bästa läge även i Frösunda/Solna-området. Fastigheten utgör ett efterlängtat komplement till Klöverns övriga Stockholmsbestånd och ger ytterligare bredd åt Klöverns hyresutbud samtidigt som förvärvet på ett positivt sätt ytterligare diversifierar vår hyresbas”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping den 29 juni 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2012.