Klövern förvärvar fastighet i Akalla

2012-07-04

Klövern AB (publ) har förvärvat en fastighet i Akalla för 130 mkr. Fastigheten tillträddes den 3 juli och förvärvades i bolagsform.

Fastigheten Varmvattnet 3, som innehas med tomträtt, omfattar i huvudsak butiks- och verkstadslokaler om närmare 15 000 kvm. Säljare är Svenska Bil, som i samband med försäljningen tecknar ett 15-årigt hyresavtal.

Nyköping 4 juli 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2012.