Klövern förvärvar aktier i Diös

2012-07-02

Klövern AB (publ) förvärvar 4 000 000 aktier i Diös Fastigheter AB (publ).

Förvärvet betalas med 2 740 000 återköpta stamaktier i Klövern samt 448 000 nyemitterade preferensaktier. Aktierna i Diös förvärvas per 5 juli 2012. Klöverns förvärv i Diös utgör 5,3 procent av totalt antal aktier i bolaget. Diös har fastigheter för nära 12 mdkr, från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Nyköping 2 juli 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2012.