Klövern Delårsrapport januari-september 2010

2010-10-21

·         Intäkterna uppgick till 907 mkr (939)

 

·         Förvaltningsresultatet uppgick till 337 mkr (389), motsvarande 2,09 kr per aktie (2,42)

 

·         Periodens resultat ökade till 344 mkr (179), motsvarande 2,14 kr per aktie (1,12)

 

·         Eget kapital uppgick till 4 255 mkr (4 112), motsvarande 26,5 kr per aktie (25,6)

 

·         Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 222 mkr (-234)

 

·         Efter periodens utgång har 37 fastigheter förärvats för 1 055 mkr.VD:s kommentar

 

Bra fart i nyuthyrningen

”Den positiva utvecklingen på hyres- och fastighetsmarknaden som noterades under andra kvartalet fortsatte under tredje kvartalet. Nettoinflyttningen är återigen positiv och uthyrningsgraden ligger på 89 procent, vilket är en procentenhet högre än för ett halvår sedan. Hyresnivåerna i flera av Klöverns städer är något stigande.

 

Situationen på kreditmarknaden fortsätter att förbättras, vilket bidragit till att antalet fastighetstransaktioner ökat. Efter periodens utgång har Klövern genomfört sitt första stora förvärv sedan 2007, ett fastighetsbestånd med 37 fastigheter i huvudsakligen Linköping, men även Norrköping och Örebro, för 1 055 mkr. Fastighetsportföljen liknar ett flertal som Klövern tidigare förvärvat – stora vakanser och stor potential. Initialt kommer tillskottet att innebära en ökning av Klöverns totala vakans, men med egna lokala, medarbetare som har god kännedom om kunder och marknad finns alla förutsättningar att uppnå samma positiva resultat med det här paketet som redan uppnåtts i bl a Kista och Uppsala.

Fastighetsvärdena utvecklas i positiv riktning. Under tredje kvartalet steg de med 87 mkr eller knappt 1 procent. Hittills i år har värdena stigit med 2 procent. Värdestegringen beror på svagt sjunkande avkastningskrav, men även förbättrad uthyrning. En ökning i antalet förfrågningar bäddar för en bra avslutning på året”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping, 21 oktober 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 12,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor per den 30 september 2010. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.