Klövern Delårsrapport januari-mars 2010

2010-04-20

·         Intäkterna uppgick till 306 mkr (317)

 

·         Förvaltningsresultatet uppgick till 91 mkr (118), motsvarande 0,57 kr per aktie (0,73)

 

·         Periodens resultat uppgick till 26 mkr (-44), motsvarande 0,16 kr per aktie (-0,27)

 

·         Eget kapital uppgick till 4 138 mkr (4 112), motsvarande 25,7 kr per aktie (25,6)

 

·         Fastighetsvärdet uppgick till 12 014 mkr (12 032), motsvarande 74,7 kr per aktie (74,8).

 

VD:s kommentar

 

Efter vinter kommer vår …

”Klövern redovisar stabila hyresintäkter under första kvartalet 2010, vilket är starkt med tanke på att konjunkturen trots allt är ganska svag. Kundförlusterna hittills i år är lägre än motsvarande period föregående år. Hyresgästernas betalningsförmåga är fortsatt god. Försenade hyresinbetalningar är idag inte större än före finanskrisen.

Klövern har lyckats teckna ett antal stora nya kontrakt under första kvartalet 2010. Bland de större märks ett femtonårigt avtal för Norrköpings kommuns biograf Cnema i fastigheten Kopparhammaren 7 i Norrköping Science Park. Det känns fantastiskt att få vara med att lyfta det gamla industrilandskapet i Norrköping till en ny dimension.

Första kvartalets fastighetskostnader blev osedvanligt höga då det för en gångs skull rådde riktig vinter i Mellansverige. Engagerat arbete med snö- och isröjning på och kring fastigheterna, höga elpriser och det faktum att vi har många kvm i förhållande till fastighetsvärdet innebar att fastighetskostnaderna blev 20 mkr högre än ett normalår”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping 20 april 2010


Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2010 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.