Klövern bygger nytt kontorshus i Kista

2010-06-22

Klövern har tecknat ett tioårigt hyresavtal på 36 000 kvm i Kista. För ändamålet
projekterar Klövern ett helt nytt hus samt bygger om ett befintligt. Fastigheten
kommer att inrymma moderna och flexibla kontor samt ett Experience Center.

Nyproduktionen omfattar 27 300 kvm och ombyggnationen innebär att ett lager på
9 000 kvm omvandlas till högförädlade ytor. Byggnationen ger världens ledande
telekomtillverkare en helt ny mötesplats i Kista.

Den sammanlagda årshyran uppgår till cirka 66 mkr. Projektet startar omedelbart
och inflyttningen är beräknad till april 2012.

Klöverns investering är beräknad till cirka 650 mkr. Samtliga byggnader kommer
att ingå i fastigheten Isafjord 1. Förarbetet har fokuserat på framtagandet av
en energisnål och kostnadseffektiv fastighet med liten miljöpåverkan.

”Att kunna tillfredställa en så kvalificerad kunds önskemål när det gäller
moderna och flexibla kontor och mötesplatser är utan tvekan en fjäder i hatten
för Klövern”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Lokalerna är mycket flexibla
och anpassningsbara vad gäller hyresgästens behov. Lösningarna bygger på den
allra senaste tekniken.”

Nyproduktionen är ett av många steg som Klövern vidtagit när det gäller att
omvandla Kista till en vital och levande stadsdel i Stockholm. Klövern
förvärvade 2006 fastigheter för 3,5 miljarder kronor i Kista. De vakanser som
fanns vid förvärvstillfället har successivt fyllts och allmänna ytor i form av
grönområden, torg och vägar har snyggats till. Kistamässan invigdes 2008 efter
ett och ett halvt års om- och nybyggnation. Hösten 2009 påbörjades byggnationen
av Stockholms nya landmärke, 33-våningshotellet Victoria Tower, som kommer stå
färdigt hösten 2012. Fastigheten kommer utöver hotell att innehålla tio våningar
”Klövernkontor”.

Nyköping, 22 juni 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov
av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i
tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2010 uppgick fastigheternas värde
till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder
kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan
för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.

[HUG#1426120]