Klövern bokslutskommuniké 2008

2009-02-13

Starkt förvaltningsresultat
Klövern redovisar ett starkt resultat i den löpande verksamheten. Förvaltningsresultatet uppgick till plus 355 mkr under 2008. Intäkterna steg under året. Resultaträkningen påverkas också av icke-kassaflödespåverkande poster som negativa värdeförändringar av både fastigheter och derivat.

Klöverns VD Gustaf Hermelin ser optimistiskt på framtiden och höjer prognosen. Resultatet 2009 väntas överstiga 2008 års resultat med marginal.

”Låga räntor, hög uthyrningsgrad och en potential i vakanta ytor innebär goda förutsättningar för en resultatförbättring 2009”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping 13 februari 2009
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se