Klövern bidrar till förlikning i gammal Adcore-tvist

2008-12-05

Uppgörelsen har träffats mellan Klövern och minoritetsaktieägarna i Adcore Stockholm AB, samtidigt som Klövern och Connecta har kommit överens om att dela på kostnaden för uppgörelsen med minoritetsaktieägarna. Det totala inlösenbeloppet uppgår till maximalt tolv mkr. Förlikningen innebär att Klöverns resultat för fjärde kvartalet belastas med två mkr, då drygt fyra mkr sedan tidigare finns avsatt i balansräkningen i enlighet med årsredovisningen för år 2007. Tvisten härrör från den IT-konsultverksamhet som bedrevs innan Klövern år 2002 ändrade inriktning till fastighetsverksamhet.
 
Nyköping 5 december 2008
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 12,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,3 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se