Klövern återköper egna aktier

2012-05-31

Klövern AB (publ) har den 30 maj 2012 återköpt 6 000 000 stamaktier till en kurs av 23,10 kr.


Förvärvet innebär att Klöverns aktuella innehav av egna aktier uppgår till 11 806 705 stamaktier och 143 536 preferensaktier vilket motsvarar 6,7 procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget.
Totalt antal registrerade aktier i Klövern uppgår till 178 319 723, varav 166 544 360 stamaktier och 11 775 363 preferensaktier.

Nyköping 31 maj 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2012.