Klövern återköper aktier

2007-11-20

Klövern AB har beslutat att inleda återköp av egna aktier i enlighet
med beslut av årsstämman den 28 mars 2007. Årsstämman gav styrelsen
bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva och överlåta
högst 10 procent av bolagets utgivna aktier. Syftet är bl a att
fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna
bidra till ökat aktieägarvärde. Aktierna kommer att förvärvas på OMX
Nordiska Börs till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle
registrerade kursintervallet. Klövern äger inga egna aktier före
återköpsprogrammets start.

Nyköping, 20 november 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662
48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter;
Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2007 uppgick
fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och
hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 337 mkr. Klövernaktien är
noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se