Klövern anställer Britt-Marie Einar som informationschef

2004-01-15

Klövern AB har anställt Britt-Marie Einar som informationschef med ansvar för intern och extern information samt personalfrågor. Hon ingår i Klöverns ledningsgrupp och tillträdde sin tjänst den 8 januari. Investor relations handhas som tidigare av ekonomdirektör Anders Lundquist. Britt-Marie Einar kommer närmast från en tjänst som informations- och IR-chef på Fastighets AB Tornet.
 
”Tillväxten i Klövern har varit snabb under 2003. Verksamhetens omfattning har fördubblats samtidigt som antalet medlemmar av ledningsgruppen varit konstant. I och med anställningen av en informationschef får Klövern en optimal ledningsstruktur. Vi är mycket glada över den kompetens- och resursförstärkning som
Britt-Marie Einar tillför bolaget, säger Gustaf Hermelin VD i Klövern.
 
 
Nyköping 15 januari 2004
 
Klövern AB (publ)
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, 0155-44 33 12, 070-224 29 35,  britt-marie.einar@klovern.se