Klövern AB (publ): Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2018

2019-03-22

Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2018 finns nu att ladda ned från Klöverns webbplats kelly.corem.se. 

Tryckta versioner beräknas vara tillgängliga under vecka 16 (15-21 april) och går att beställa via Klöverns webbplats. 

Årsredovisningen på engelska planeras att läggas ut på webbplatsen 10 april, följt av den tryckta versionen vecka 19 (6-12 maj).

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2019 kl. 14:30 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga