Klövern AB (publ): Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2017

2018-03-23

Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2017 finns nu att ladda ned från Klöverns webbplats, kelly.corem.se.

Tryckta versioner beräknas vara tillgängliga 11 april och går att beställa via Klöverns webbplats.

Årsredovisningen på engelska planeras att läggas ut på webbplatsen 18 april, följt av den tryckta versionen 4 maj.

Klövern AB (publ)För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.
 

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 16:30 CET.