Klövern AB (publ): Klövern upprättar ett MTN-program och offentliggör prospekt

2017-10-06

Klövern AB (publ) har upprättat ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor, vilket kommer att vara säkerställt med en pool av fastigheter som underliggande tillgångar och full pantbrevstäckning. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Klöverns webbplats kelly.corem.se.

”MTN-programmet är ett naturligt steg i Klöverns arbete med att bredda kapitalförsörjningen samt att få tillgång till en större investerarbas genom ett aktivt och långsiktigt engagemang i kapitalmarknaden. Det säkerställda MTN-programmet blir ett komplement till säkerställd bankfinansiering och har utformats för att kunna attrahera investerare i en s.k. investment grade-miljö”, återupprepar Jens Andersson, Finanschef på Klövern.

Nordea Bank och Swedbank är arrangörer av MTN-programmet och Nordea Bank, Swedbank och Danske Bank är utsedda som emissionsinstitut. MAQS har varit juridisk rådgivare till Klövern och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till arrangörerna i samband med upprättandet av MTN-programmet.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl. 16:30 CEST.