Klövern AB (publ): Klövern tecknar ytterligare ett stort hyreskontrakt i Skeppet, Karlstad

2016-12-21

Klövern har tecknat ett 5-årigt avtal med Tieto avseende drygt 2 900 kvm i det unika kontorshuset Skeppet som nu uppförs alldeles intill vattnet i Inre hamn. Inflyttning beräknas ske i oktober 2017. Tieto kommer samtidigt att lämna sina nuvarande lokaler hos Klövern på Kanikenäset, ett område i Karlstad som nu transformeras till en blandstad med ett större inslag av bostäder, skolor och eventuellt äldreboende.

Skeppet, ett projekt med hållbarhet i fokus, kommer att bestå av tre parallella kontorsskepp som förenas med två inglasade ljusgårdar. Sedan tidigare har hyresavtal avseende lokaler i Skeppet – fastigheten Pinassen 2 – tecknats med PWC, Pöyry, Ekonomernas Hus, Cygate, Bröderna Olsson, Cash IT, Knowit, Altran och Svenskt Näringsliv. Första inflyttning beräknas ske i juni 2017. Av totalt knappt 14 100 kvm återstår nu inte mer än cirka 3 200 kvm att hyra ut.

”Det är roligt med det stora intresset för nybyggda kontorslokaler i Skeppet. Vi har många intressanta dialoger igång kring de kvarvarade ytorna och siktar på att Skeppet ska vara fullt uthyrt i början av 2017.”, säger Per Johansson, uthyrare på Klövern.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.