Klövern AB (publ): Klövern tecknar stamaktier i en riktad nyemission i Tobin Properties

2018-01-17

I en riktad nyemission har Klövern tecknat 7 500 000 stamaktier i Tobin Properties till ett pris om 20 kronor per aktie, totalt 150 mkr. Klöverns ägande i Tobin Properties efter den riktade emissionen uppgår till cirka 40 procent av antalet aktier och cirka 42 procent av antalet röster i bolaget.

Klövern avser att, inom fyra veckor, återkomma med ett budpliktsbud enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Detta pressmeddelande utgör inte ett bud enligt Takeover-reglerna.

För ytterligare information se pressmeddelande publicerat 5 december 2017 om det avtal Klövern har ingått med Tobin Properties, inklusive åtagande att garantera en företrädesemission om högst 2 592 383 stamaktier, motsvarande 52 mkr.

Klövern AB (publ) 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 11:00 CET.