Klövern AB (publ): Klövern säljer sju fastigheter i Härnösand, Sollefteå, Falun och Örebro för 1 145 mkr

2018-06-28

Klövern säljer sju fastigheter i Härnösand, Sollefteå, Falun och Örebro för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 1 145 mkr. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till cirka 155 000 kvm och utgörs huvudsakligen av kontors- och utbildningslokaler. Hyresvärdet uppgår till 141 mkr, den genomsnittliga återstående kontraktstiden är 3,5 år och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till cirka 91 procent.

I Örebro säljs fastigheten Vindhjulet 3, i Sollefteå avyttras fastigheten Remsle 13:64 och i Härnösand säljs fastigheterna Seminariet 16, Ädelstenen 6 och Ön 2:41. I Falun avyttras fastigheterna Falun 8:9 och Kvarnberget 1:6.

Större hyresgäster i fastigheterna är: Transportstyrelsen, Härnösands kommun, Falu kommun, Sollefteå kommun, Statkraft och Högskolan Dalarna.

Frånträde är planerat till den 31 augusti 2018.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. 

Email kontakt