Klövern AB (publ): Klövern säljer fyra fastigheter för 110 mkr

2017-03-22

Klövern har i fyra separata affärer sålt fastigheterna Uroxen 14 i Kristinehamn, Malmen 6 i Norrköping, Bjälken 3 i Malmö och Bageriet 2 i Örebro. Fastigheternas totala uthyrningsbara area uppgår till 15 646 kvm och det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet uppgick till 110 mkr.

Uroxen 14 frånträddes 1 februari, Malmen 6 frånträddes 7 februari, Bjälken 3 frånträddes 1 mars och Bageriet 2 frånträddes 20 mars. I och med försäljningen av Uroxen 14 lämnar Klövern Kristinehamn.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.