Klövern AB (publ): Klövern säljer fastigheter i Lund och Ystad samt köper i Kista

2017-04-04

Klövern har sålt 4 fastigheter i Lund och 11 fastigheter i Ystad, samtidigt som man förvärvar en tomträtt i Kista.

I en bytesaffär med Genova säljer Klövern 3 fastigheter i Lund för ett underliggande fastighetsvärde om 129 mkr, samtidigt som man förvärvar tomträtten till fastigheten Stockholm Borg 4 i Kista för ett underliggande fastighetsvärde om 41 mkr. Fastigheterna Rivan 1, Nordanvinden 3 och Gustavshem 6 i Lund har en uthyrningsbar yta om cirka 8 700 kvm och är fullt uthyrda. Stockholm Borg 4, som har en uthyrningsbar yta om cirka 1 900 kvm, gränsar i samtliga väderstreck till tomträtter som ägs av Klövern. Fastigheten är fullt uthyrd och har ett hyresvärde uppgående till 3 mkr. Tillträde och frånträde sker den 1 juni.

I Ystad har samtliga Klöverns 11 fastigheter sålts. Fastigheterna utgör ett projekt för framtida bostadsbebyggelse. Köpare är Riksbyggen, som även förvärvar fastigheten Gustavshem 2 i Lund. Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna uppgår till 80 mkr. Frånträde sker den 4 maj.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.