Klövern AB (publ): Klövern säljer fastigheter för 894 mkr och köper för 150 mkr

2016-12-15

Klövern fortsätter att renodla beståndet genom att avyttra 4 fastigheter i Säter och 12 fastigheter i Karlskrona för sammanlagt 850 mkr. Fastigheterna i Säter har en total uthyrningsbar yta på 44 tkvm, ett hyresvärde på 37 mkr och en ekonomisk uthyrningsgrad på 93 procent. Landstinget Dalarna är Klöverns största hyresgäst i Säter och frånträde av de 4 fastigheterna sker den 15 december 2016. Fastigheterna i Karlskrona har en total uthyrningsbar yta på 57 tkvm, ett hyresvärde på 62 mkr och en ekonomisk uthyrningsgrad uppgående till 95 procent. Karlskrona Kommun är Klöverns största hyresgäst i Karlskrona och frånträde av de 12 fastigheterna sker den 2 maj 2017. Totalt sett sker försäljningarna i Säter och Karlskrona i nivå med bokfört värde. Avtalet om avyttring av fastigheterna i Karlskrona innehåller ett finansieringsförbehåll. Genom dessa försäljningar lämnar Klövern både Säter och Karlskrona.

Klövern har även sålt fastigheterna Köpmannen 4 i Hässleholm och Briggen 3 i Västerås för totalt 44 mkr. Fastigheterna som frånträddes den 30 november respektive 1 december 2016 har en sammanlagd uthyrningsbar yta på 7 tkvm.

Klövern har dessutom förvärvat fastigheten Majorna 220:5 i Göteborg för 150 mkr. Fastigheten som har en uthyrningsbar area på 4 410 kvm, och därutöver garage på totalt 2 970 kvm, är fullt uthyrd. Största hyresgäst är Västra Götalands Läns Landsting. Tillträde sker den 15 december 2016. Den förvärvade fastigheten är belägen i ett strategiskt läge längs med Södra Älvstranden alldeles intill två andra fastigheter (varav en tomträtt) som Klövern förvärvade under 2015. Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av banklån och eget kapital.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.