Klövern AB (publ): Klövern säljer en fastighet i Uppsala för 258 mkr

2019-06-27

Klövern säljer en del av fastigheten Fyrislund 6:6 i Uppsala Business Park för ett underliggande fastighetsvärde om 258 mkr. Avstyckningen avser cirka 17 500 kvm av fastighetens totala tomtyta om 415 000 kvm. Byggnaden omfattar cirka 9 500 kvm laboratorie- och industrilokaler. Köparen övertar byggnaden helt tomställd.

Frånträde sker preliminärt under det tredje kvartalet 2019.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga