Klövern AB (publ): Klövern säljer en fastighet i Partille för 148 mkr

2018-07-03

Klövern säljer fastigheten Lexby 11:236 i Partille för ett underliggande fastighetsvärde om 148 mkr. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till 14 756 kvm och utgörs av Lindex centrallager och försäljningskontor. Hyresvärdet uppgår till 10 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 100 procent.

Frånträde är planerat till den 31 augusti 2018.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.