Klövern AB (publ): Klövern säljer 21 fastigheter i Örebro, Malmö, Haninge och Växjö för 1 570 mkr

2019-06-24

Klövern säljer 21 fastigheter i Örebro, Malmö, Haninge och Växjö för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 1 570 mkr. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till cirka 123 000 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för lager/logistik. Hyresvärdet uppgår till 140 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 93 procent.

I försäljningen ingår bland annat två fastigheter, i Växjö och Örebro, som ingick i förvärvet av Agora.

Frånträde är planerat till den 30 augusti 2019.

Transaktionen omfattar följande fastigheter:
Örebro – Barkenlund 11, Forskarbyn 2, Fåraherden 1, Importören 2, Karossen 5, Karossen 19, Karossen 32, Kitteln 11, Lantmannen 2, Oxbacken 7, Pigan 1, Vindrutan 1 och Vindtunneln 1.
Malmö – Brudbuketten 11, Getingen 5, Lillgrund 5 och Spindeln 2.
Haninge – Jordbromalm 6:3, Jordbromalm 6:20 och Jordbromalm 6:76.
Växjö – Sunaman 5.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga