Klövern AB (publ): Klövern överväger emission av hybridobligationer

2018-10-15

Klövern AB (publ) har anlitat Nordea och Swedbank som finansiella rådgivare för att utreda marknadsförutsättningarna för en utökning av utestående hybridobligationslån om 800 mkr (ISIN SE0011337898), vilket är efterställt Klöverns utestående seniora obligationer. En emission i SEK om minimum 250 mkr under ramverket om 1 500 mkr kan följa, givet rådande marknadsförutsättningar.

En emission av hybridobligationer kommer att ytterligare stärka Klöverns finansiella ställning och redovisas som eget kapital.

Klövern kan dessutom även komma att undersöka förutsättningarna för en emission av seniora icke-säkerställda obligationer i SEK efter den eventuella utökningen av hybridlånet.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl. 08:30 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.