Klövern AB (publ): Klövern överväger emission av hybridobligationer

2018-06-08

Klövern AB (publ) har anlitat Nordea och Swedbank som finansiella rådgivare för att utreda marknadsförutsättningarna för en emission av ett hybridobligationslån, vilket är efterställt Klöverns utestående seniora obligationer. En emission i SEK om upp till 1 000 mkr kan följa, givet rådande marknadsförutsättningar.
En emission av hybridobligationer kommer att ytterligare stärka Klöverns finansiella ställning och redovisas som eget kapital. 

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018 kl. 13:30 CEST.