Klövern AB (publ): Klövern lanserar ett projekt i Göteborg

2017-06-22

Klövern har ingått ett samarbete med Åby Travsällskap i ett utvecklingsprojekt omfattande cirka 500 mkr med en uthyrningsbar yta på 30 tkvm i anslutning till Åbytravet i Mölndal. Projektet i det samägda bolaget – i vilket Klövern äger 70 procent – omfattar uppförande av en mässanläggning om 15 tkvm, hotell om 8 tkvm samt kontorsytor och övriga kommersiella ytor om totalt 7 tkvm. Hyresavtal med avtalslängd på 15 år har ingåtts med Artexis Easyfairs om en ny mässanläggning samt med HKC Hotellutveckling på 20 år avseende ett nytt hotell. Det totala hyresvärdet uppgår till 50 mkr per år. Inflyttning är planerad till första kvartalet 2019.

”Det är glädjande att vi skapar ytterligare ett projekt med kombinationen mässa, hotell och kontor”, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.

”Med 15 000 kvm mässyta och över 1 200 parkeringsplatser så får Göteborg en ny konkurrenskraftig mässanläggning”, säger Peter Wanderydz, CEO på Artexis Easyfairs Nordic.

”Det här blir en väldigt spännande anläggning som genom sitt affärsreseläge i kombination med samarbetet med mässan och travet skapar utmärkta förutsättningar för ett hotell”, säger Marcus Östlundh, VD på HKC Hotels.

Annordia har varit rådgivare till Klövern vad gäller hotellet.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.