Klövern AB (publ): Klövern köper två fastigheter i Norrköping för 210 mkr

2017-06-12


Klövern förvärvar fastigheterna Järnet 5 och Järnet 6 i Norrköping. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 210 mkr.

Fastigheterna, som ligger i Norrköpings ledande handelsområde Ingelsta, har en total uthyrningsbar area om 15 tkvm och består mestadels av butiksytor. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 97 procent och största hyresgäster är City Gross, Granngården och Jysk. Hyresvärdet uppgår till 16 mkr och genomsnittlig återstående kontraktstid är 9 år.

Tillträde sker den 3 juli 2017.

”Förvärvet kompletterar vårt befintliga bestånd i handelsområdet Ingelsta, samtidigt som det förvaltningsmässigt ger positiva synergier”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.