Klövern AB (publ): Klövern köper fyra fastigheter i Göteborg för 230 mkr

2017-03-03

Klövern förvärvar fyra fastigheter i Göteborg. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 230 mkr. Fastigheterna Nordstan 18:3 och Nordstan 18:4, som utgör en byggnad, ligger i centrala Göteborg och består av kontors- och butiksytor med en uthyrningsbar area om 2 266 kvm. Fastigheterna Kobbegården 6:141 och Kobbegården 6:168 är belägna i Sisjön söder om centrala Göteborg och har en sammanlagd uthyrningsbar area om 13 622 kvm, mestadels kontor.

Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 21 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till cirka 70 procent.

Fastigheterna tillträddes den 2 mars 2017.

”Det är mycket glädjande att vi får ett tillskott i absolut centrala Göteborg och tar ett kliv in i en ny delmarknad i form av Sisjön som vi tror mycket på. Klövern är sedan tidigare starkt representerat i det angränsande Södra Mölndal”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.
 
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.