Klövern AB (publ): Klövern köper fastigheter i Malmö och säljer i Eskilstuna

2017-06-27

Klövern förvärvar fastigheterna Stapelbädden 2 och Stapelbädden 4 i Malmö. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 360 mkr. Fastigheterna, som ligger i centrala Malmö, har en total uthyrningsbar area om cirka 12 900 kvm och består mestadels av kontorsytor. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 77 procent och största hyresgäster är CGI, Yara och U-Blox. Hyresvärdet uppgår till 29 mkr och genomsnittlig återstående kontraktstid är 6,2 år. Tillträde sker den 1 oktober 2017.

I Eskilstuna har fastigheten Valpen 3 sålts till ett underliggande fastighetsvärde om 65 mkr, vilket överstiger bokfört värde med drygt 30 procent. Frånträde skedde den 15 juni. Efter denna försäljning äger Klövern inga fastigheter i Eskilstuna.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.