Klövern AB (publ): Klövern köper fastigheter i Malmö och Lund för 910 mkr

2016-10-19

Klövern förvärvar 21 fastigheter i Malmö och 7 fastigheter i Lund för 910 mkr. Av dessa totalt 28 fastigheter är 9 stycken tomträtter. Fastighetsbeståndet består av totalt 114 tkvm uthyrningsbar yta, varav 88 tkvm i Malmö och 26 tkvm i Lund. Större hyresgäster är bland annat Mio, DHL, Malmö kommun, Corsec och Purac. I förvärvet kommer Klövern även att överta entreprenaden för Mio i fastigheten Lund Traktorn 2.

Hyresvärdet för 2016 uppgår till 120 mkr och ytmässig uthyrningsgrad till 75 procent. Genomsnittlig återstående kontraktstid är drygt 3 år.

”Detta förvärv innebär en ökning med drygt 50 procent av Klöverns bestånd i Malmö och mer än en fördubbling i Lund, vilket ger oss möjlighet att bli en betydligt starkare och mer konkurrenskraftig aktör på Öresunds fastighetsmarknad. Vi ökar även antalet unika hyresgäster med drygt 90 stycken”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av banklån och eget kapital.

MAQS har varit rådgivare åt Klövern i transaktionen.

Fastigheter som transaktionen omfattar
Malmö:
Segevång: Murman 7, 8 och 11, Stillman 40, Skjutsstallslyckan 3, Haken 3.
Bulltofta: Flygfyren 1, Flygvärdinnan 4, Flygledaren 3, Skevrodret 1, Höjdrodret 3.
Östra Hamnen: Lillgrund 5, Bjälken 3, Betongen 11.
Jägerso: Nejlikebuketten 4 och 6, Vårbuketten 3.
Höja: Brandnäven 1 och 2, Svedjenäven 3 och 4.

Lund:
Annedal 9, Traktorn 2 och 4, Trumlan 1, Välten 4 och 5, Ådret 12.

Tillträde sker den 1 december 2016.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.