Klövern AB (publ): Klövern köper en fastighet i Uppsala för 285 mkr

2017-07-06

Klövern har förvärvat fastigheten Kungsängen 37:13 i Uppsala. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 285 mkr. Fastigheten omfattar cirka 15 000 kvm uthyrningsbar yta, huvudsakligen kontor, fördelat på en friliggande byggnad och fyra sammanlänkade byggnader. Hyresvärdet uppgår till 26 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden är 83 procent. Tillträde sker den 2 oktober 2017.

”Att Klövern med denna typ av förvärv kan fortsätta att förstärka sin position i Uppsala är givetvis mycket glädjande, såväl ur ett marknadsperspektiv som ett förvaltningsperspektiv”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.