Klövern AB (publ): Klövern köper en fastighet i Stockholm för 633 mkr

2019-01-18

Klövern expanderar i Stockholm genom att förvärva fastigheten Blåfjäll 1 i Kista för ett underliggande fastighetsvärde om 633 mkr. Fastigheten, som har en uthyrningsbar kontorsyta om cirka 18 700 kvm, är fullt uthyrd till Ericsson på ett avtal som löper till andra halvåret 2023. Byggnaden uppfördes 2002 och består av åtta våningar, varav sex våningar ovan mark och två under mark innefattande 275 garageplatser. Byggnaden har sedan dess uppgraderats till en modern och flexibel kontorsbyggnad.  

”Det är glädjande att vi kan förvärva denna för Klövern strategiskt belägna fastighet. Vi har en bra tilltro till utvecklingen i Kista och fastigheten gränsar till våra befintliga utvecklingsfastigheter”, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern. 

Tillträde är planerat till den 4 mars 2019 och förvärvet avses att finansieras med banklån.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga