Klövern AB (publ): Klövern köper en fastighet i Mölndal för 68 mkr

2018-06-20

Klövern har förvärvat fastigheten Hårddisken 3 i Mölndal för ett underliggande fastighetsvärde om 68 mkr. Byggnaden, som är uppförd 2012, har en uthyrningsbar yta om 3 274 kvm och är fullt uthyrd till Bravida med en återstående kontraktstid om drygt 7 år. Hyresvärdet uppgår till cirka 5 mkr per år.

Tillträde är planerat till den 31 augusti 2018 och förvärvet avses att huvudsakligen finansieras med banklån.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.