Klövern AB (publ): Klövern köper en fastighet i Köpenhamn för 174 miljoner DKK

2018-11-15

Klövern har förvärvat en kontorsfastighet i Köpenhamn för ett underliggande fastighetsvärde om 174 miljoner DKK, motsvarande cirka 240 miljoner SEK. Fastigheten, som ligger i stadsdelen Nordhavn, har en uthyrningsbar yta om cirka 6 000 kvm. Fastigheten byggdes 2002 som ett huvudkontor för shippingverksamhet och per tillträdesdagen är cirka 300 kvm uthyrt. Klövern kommer att anpassa fastigheten för uthyrning till flera hyresgäster.

”Med egen organisation på plats i Köpenhamn har vi nu möjlighet att jobba med större uthyrningsprojekt. Vi ser fram emot att utveckla denna fina fastighet ytterligare”, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.

Tillträde är planerat till den 1 december 2018 och förvärvet avses att finansieras med banklån.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.


Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.