Klövern AB (publ): Klövern gör bytesaffär med Genova Property Group i Kista och Huddinge

2017-10-30

Klövern genomför en bytesaffär med Genova Property Group där Klövern förvärvar tomträtten till fastigheten Knarrarnäs 6 i Kista till ett underliggande fastighetsvärde om 108 mkr och säljer fastigheten Brynjan 5 i Huddinge till ett underliggande fastighetsvärde om 37 mkr. Mellanskillnaden i bytesaffären regleras kontant.

Kontorsbyggnaden på Knarrarnäs 6, omfattande cirka 4 700 kvm uthyrningsbar yta, är fullt uthyrd och har ett hyresvärde om 8,5 mkr. Största hyresgäster är HellermannTyton, StrongPoint Technology och Trafikia.

Den avyttrade fastigheten Brynjan 5 i Huddinge är så gott som fullt uthyrd och har en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 2 600 kvm samt ett hyresvärde som uppgår till 2,7 mkr.

”Förvärvet stärker vår position ytterligare i Kista, vilket är en marknad som vi tror starkt på”, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.

Tillträde respektive frånträde är planerat till den 15 januari 2018.  

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.