Klövern AB (publ): Klövern förvärvar fastigheter i Göteborg och säljer i Borås

2017-02-24

Klövern genomför en bytesaffär med Castellum som innebär förvärv av 9 fastigheter i Mölndal och Partille samt försäljning av Klöverns samtliga 14 fastigheter i Borås. Tillträde respektive frånträde sker den 1 april 2017.

Det underliggande fastighetsvärdet för de förvärvade fastigheterna uppgår till 498 mkr. Det underliggande fastighetsvärdet för de avyttrade fastigheterna uppgår till 478 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

Fastigheterna i Mölndal och Partille har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 38 tkvm, mestadels kontor, och ett hyresvärde som uppgår till 42 mkr. Fyra fastigheter är belägna i Mölndal och fem fastigheter är belägna i Partille, nära Klöverns befintliga bestånd i respektive marknad.

Försäljningen av de 14 fastigheterna i Borås innebär att Klövern lämnar orten. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om 81 tkvm och ett hyresvärde som uppgår till 54 mkr.

”Denna bytesaffär stärker Klöverns position i Göteborgsregionen genom strategiska tilläggsförvärv i närheten av befintligt bestånd.”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Bytesaffären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 498 mkr.
Tillträdesdag: 1 april 2017.
Uthyrningsbar yta: 38 tkvm.
Ekonomisk uthyrningsgrad: 94 procent.
Genomsnittlig återstående kontraktslängd: 2,5 år.
Hyresvärde: 42 mkr.
Fastigheter som transaktionen omfattar: Mölndal: Pottegården 4, Pottegården 2, Mejramen 1, Ängsviolen 1. Partille: Kåbäcken 11:7, Ugglum 126:4, Partille 4:2 och 4:25, Ugglum 8:92, Ugglum 8:37.
Större hyresgäster: ABB, Rusta, Vestia Construction Group, Västra Götalands Läns Landsting, Midroc och Kollmorgen.

Avyttring, underliggande fastighetsvärde: 478 mkr.
Frånträdesdag: 1 april 2017.
Uthyrningsbar yta: 81 tkvm.
Ekonomisk uthyrningsgrad: 86 procent.
Hyresvärde: 54 mkr.
Fastigheter som transaktionen omfattar: Ekholma 7, Gjutaren 10, Grävlingen 5, Katrinedal 2, Katrinehill 8, Muttern 3, Laxöringen 1, Milen 7, Muttern 2, Niten 6, Näckrosen 3, Raklinjen 2, Rotorn 3, Uranus 16.
Större hyresgäster: Friskis & Svettis, Vattenfall, Tools, Unigraphics och Västra Götalandsregionen.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.