Klövern AB (publ) : Klövern fortsätter sin renodling

2016-07-08

Klövern fortsätter sin renodling

I fyra separata affärer har Klövern sålt fastigheterna Hotellet 18 i Nyköping, Drotten 2 i Köping, Tvätten 3 och Sälgen 6 i Karlstad samt tomträtten till Kortedala 36:23 i Göteborg.  

Drotten 2 frånträddes den 1 april, Hotellet 18 den 1 juni, Tvätten 3 och Sälgen 6 frånträds den 31 augusti och Kortedala 36:23 den 30 september. Den totala köpeskillingen uppgick till cirka 100 mkr. 

Med dessa försäljningar fortsätter Klövern att renodla beståndet och lämnar Köping.

Klövern har även förvärvat fastigheten Mellby 3:198 i Partille för cirka 37 mkr. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 2 576 kvm och är fullt uthyrd. Tillträde skedde den 31 maj.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.