Klövern AB (publ): Klövern förtidsinlöser sina seniora obligationer med säkerhet och rörlig ränta, 2013/2018, före den slutliga återbetalningsdagen

2018-01-12

Klövern AB (publ) (”Klövern”) emitterade den 4 april 2013 seniora obligationer med säkerhet och rörlig ränta om maximalt totalt 700 mkr med ISIN SE0005127578 (”2013/2018 Obligationer”). Klövern meddelar härmed oåterkalleligen att Klövern kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2013/2018 Obligationer.

I enlighet med villkoren för 2013/2018 Obligationerna skickar Klövern idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Klövern förtidsinlöser samtliga utestående 2013/2018 Obligationer. Varje 2013/2018 Obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen (4 januari 2018) till, och inklusive, den förtida inlösendagen (7 februari 2018).

Betalning sker till alla som den 31 januari 2018 är registrerade i skuldboken som ”Bondholder” i enlighet med villkoren för 2013/2018 Obligationerna. Inlösendagen är bestämd till den 7 februari 2018. Sista dag för handel med 2013/2018 Obligationerna är planerad till den 29 januari 2018.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.