Klövern AB (publ): Klövern förtidsinlöser obligationslån nr 3, 2012/2017, innan den slutliga återbetalningsdagen

2016-10-27

Klövern AB (publ) (”Klövern”) emitterade den 19 oktober 2012 ett obligationslån med ISIN SE0004868453 (”Obligationslånet”). Klövern meddelar härmed oåterkalleligen att Klövern kommer att förtidsinlösa utestående obligationer om 430 mkr under Obligationslånet.

Klövern emitterade den 26 oktober 2016 ett nytt obligationslån nr 9, 2016/2020, om 1 500 mkr med likviddatum 2 november 2016. Emissionslikviden kommer främst att användas till allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv och refinansiering av Obligationslånet. Innehavare av obligationer under Obligationslånet har erbjudits att delta i refinansieringen av Obligationslånet i enlighet med paragraf 6.3.1 i villkoren för Obligationslånet.

Klövern har den 26 oktober 2016 kommunicerat sin avsikt att påkalla förtida inlösen av utestående obligationer under Obligationslånet. I enlighet med villkoren för Obligationslånet har Klövern idag underrättat obligationsinnehavarna att Klövern förtidsinlöser samtliga utestående obligationer under Obligationslånet. Varje obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta (från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, den förtida inlösendagen).

Betalning sker till alla som den 24 november 2016 är registrerade i skuldboken som ”Holder” i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Inlösendagen är bestämd till 1 december 2016.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.