Klövern AB (publ): Klövern emitterar ytterligare gröna obligationer om 400 mkr

2019-02-06

Klövern AB (publ) har emitterat ytterligare 400 mkr icke säkerställda gröna obligationer under bolagets gröna obligationslån (ISIN SE0011063163) med slutligt förfall i april 2022 och rambelopp om 2 500 mkr. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 2 300 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Klöverns gröna ramverk och bolaget kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

Nordea har agerat Bookrunner i samband med den nya obligationsemissionen. Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

Klövern AB (publ) 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se 
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga