Klövern AB (publ): Klövern emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 mkr och ramen om 2 500 mkr är därmed fullt utnyttjad

2019-02-14

Klövern AB (publ) har emitterat ytterligare 200 mkr icke säkerställda gröna obligationer under bolagets gröna obligationslån (ISIN SE0011063163) med slutligt förfall i april 2022 och rambelopp om 2 500 mkr. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 2 500 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Klöverns gröna ramverk och bolaget kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

”Det är glädjande att intresset bland investerare är så stort för Klöverns gröna obligationslån och att ramen nu utnyttjats till fullo”, säger Jens Andersson, Finanschef på Klövern.

Swedbank har agerat Bookrunner i samband med den nya obligationsemissionen. Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga