Klövern AB (publ): Klövern emitterar ett obligationslån om 850 mkr under det nya MTN-programmet

2017-11-15

Klövern AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om totalt 850 mkr, säkerställt med fastighetspant, det första under det nya MTN-programmet med total programstorlek om 10 mdkr. Obligationslånet har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 170 räntepunkter med slutligt förfall i november 2021. Initial underliggande säkerhet består av fastigheterna Arenan 8 och Hilton 3 belägna i Stockholmsområdet.

Emissionslikviden kommer främst att användas till allmänna verksamhetsändamål, inklusive refinansiering av Klöverns utestående skuld. Klövern kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med den nya obligationsemissionen.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.