Klövern AB (publ): Klövern emitterar ett obligationslån om 700 mkr

2019-05-28

Klövern AB (publ) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 700 mkr inom ett rambelopp om 2 500 mkr. Obligationslånet har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 425 räntepunkter med slutligt förfall i juni 2023. Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål och Klövern kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med den nya obligationsemissionen. Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

Klövern AB (publ)För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga