Klövern AB (publ): Klövern emitterar ett obligationslån om 1 500 mkr

2018-01-25

Klövern AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 500 mkr inom ett rambelopp om 2 500 mkr. Obligationslånet har en löptid om ungefär tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 350 räntepunkter med slutligt förfall i februari 2021. Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål och Klövern kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med den nya obligationsemissionen. MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.


Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.