Klövern AB (publ): Klövern emitterar ett grönt obligationslån om 900 mkr

2018-03-27

Klövern AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 900 mkr inom ett rambelopp om 2 500 mkr. Obligationslånet har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter med slutligt förfall i april 2022. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Klöverns gröna ramverk och bolaget kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med den nya obligationsemissionen. Swedbank har varit rådgivare kring framtagandet av ramverket för gröna obligationer och Second Opinion. MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare.

Klövern AB (publ)För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.